Bibliografie van de geschiedenis der Nederlanden

Er zijn verschillende bibliografieën van de geschiedenis der Nederlanden, onder andere als beredeneerde bibliografie bij handboeken en standaardwerken. Hieronder wordt die van Geschiedenis van de Nederlanden (2006) gegeven, een recent handboek op het gebied van de geschiedenis der Nederlanden.

Daarnaast bestaat er voor Nederland:

  • Petit, L.D.; Ruys, H.J.A. (1907-1953): Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken verschenen, Leiden;
  • Buck, H. de (1979): Bibliografie der geschiedenis van Nederland, Utrecht.
  • Lopende bibliografie: Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG).

Voor historische studies over België bestaat er:

  • Pirenne, H. (1931): Bibliographie de l'histoire de Belgique, Brussel.[1]
  • Lopende bibliografie: Bibliografie van de geschiedenis van België in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.