Brexit
English: Brexit

Brexit, een samentrekking van 'British exit' (Brits vertrek), is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU), volgend op een op 23 juni 2016 gehouden raadgevend referendum waarbij 51,9% van de stemmers koos voor vertrek. De Britse regering gaf op 29 maart 2017 kennis van het voornemen tot uittreden. Als gevolg hiervan zou het VK op 29 maart 2019 om 23.00 uur lokale tijd uit de EU stappen, tenzij een andere afspraak gemaakt zou worden. Op 22 maart 2019 ging de Europese Raad akkoord met een verlenging van de deadline tot 22 mei 2019 als het Britse Lagerhuis uiterlijk 29 maart 2019 het bereikte terugtrekkingsakkoord zou goedkeuren, en met een verlenging tot 12 april 2019 als die instemming tegen die datum niet verkregen zou worden.[1] Op 29 maart stemde het Lagerhuis tegen het door de Britse regering verkregen uittredingsakkoord, waarmee het VK twee weken de tijd kreeg om per direct zonder brexitakkoord uit de EU te stappen of lang uitstel te vragen om onderhandelingen te starten over een ander akkoord. Dit mondde uit in een nieuw Brits verzoek tot uitstel, waarmee de EU op 11 april 2019 instemde. Het VK kreeg tot 31 oktober 2019 de tijd om tot een akkoord te komen.

 Ligging van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie