Brexit
English: Brexit

 •  ligging van het verenigd koninkrijk binnen de europese unie

  brexit, een porte-manteau van 'british exit' (brits vertrek), is het uittreden van het verenigd koninkrijk (vk) uit de europese unie (eu). op 23 juni 2016 was in het vk een raadgevend referendum gehouden waarbij 51,9% van de stemmers koos voor vertrek uit de europese unie. de britse regering gaf op 29 maart 2017 formeel kennis van het voornemen tot uittreden. als gevolg hiervan zou het vk op 29 maart 2019 om 23.00 uur lokale tijd uit de eu stappen, tenzij een andere afspraak gemaakt zou worden.

  na een moeizaam onderhandelingsproces wisten het verenigd koninkrijk en de europese unie eind 2018 een uittredingsakkoord af te sluiten. de britse premier theresa may slaagde er echter niet in om parlementaire steun te krijgen voor dit akkoord.

  de problemen rondom brexit leidden onder meer tot het aftreden van may. zij werd opgevolgd door boris johnson, die op 17 oktober 2019 een nieuw akkoord met de europese unie tot stand bracht. als gevolg van initiatiefwetgeving door het britse lagerhuis die tot doel had te voorkomen dat het vk zonder akkoord de eu verlaat, was johnson genoodzaakt nogmaals uitstel te vragen; ditmaal tot 31 januari 2020.[1]

  in de britse politiek ontwikkelde brexit zich tot een zeer controversieel onderwerp dat leidde tot grote spanningen binnen de samenleving, binnen politieke partijen, en tussen de vier landen die deel uitmaken van het verenigd koninkrijk. ook de mogelijke gevolgen van brexit voor het goedevrijdagakkoord en het noord-ierse vredesproces bleven een punt van zorg.

  om de politieke impasse te doorbreken werden op 12 december 2019 tussentijdse lagerhuisverkiezingen gehouden. door de overwinning van de conservatieven ontstond er in het britse parlement een stabiele meerderheid voor het uittredingsakkoord. het akkoord werd op 9 januari 2020 goedgekeurd door het britse lagerhuis, op 22 januari door het britse hogerhuis en op 29 januari door het europees parlement.[2] daarmee was de weg definitief vrij voor brits vertrek uit de eu per 31 januari 2020 om klokslag 24:00 (midden-europese tijd).

 • achtergrond
 • aanloop naar de brexit
 • onmiddellijke gevolgen
 • aanloop naar de uittreding
 • januari - mei 2019
 • juli - oktober 2019
 • lagerhuisverkiezingen van 2019
 • parlementaire goedkeuring: 13 december 2019 - 31 januari 2020
 • transitieperiode
 • brexodus
 • zie ook
 • externe links

 Ligging van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie

Brexit, een porte-manteau van 'British exit' (Brits vertrek), is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Op 23 juni 2016 was in het VK een raadgevend referendum gehouden waarbij 51,9% van de stemmers koos voor vertrek uit de Europese Unie. De Britse regering gaf op 29 maart 2017 formeel kennis van het voornemen tot uittreden. Als gevolg hiervan zou het VK op 29 maart 2019 om 23.00 uur lokale tijd uit de EU stappen, tenzij een andere afspraak gemaakt zou worden.

Na een moeizaam onderhandelingsproces wisten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie eind 2018 een uittredingsakkoord af te sluiten. De Britse premier Theresa May slaagde er echter niet in om parlementaire steun te krijgen voor dit akkoord.

De problemen rondom brexit leidden onder meer tot het aftreden van May. Zij werd opgevolgd door Boris Johnson, die op 17 oktober 2019 een nieuw akkoord met de Europese Unie tot stand bracht. Als gevolg van initiatiefwetgeving door het Britse Lagerhuis die tot doel had te voorkomen dat het VK zonder akkoord de EU verlaat, was Johnson genoodzaakt nogmaals uitstel te vragen; ditmaal tot 31 januari 2020.[1]

In de Britse politiek ontwikkelde brexit zich tot een zeer controversieel onderwerp dat leidde tot grote spanningen binnen de samenleving, binnen politieke partijen, en tussen de vier landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Ook de mogelijke gevolgen van brexit voor het Goedevrijdagakkoord en het Noord-Ierse vredesproces bleven een punt van zorg.

Om de politieke impasse te doorbreken werden op 12 december 2019 tussentijdse Lagerhuisverkiezingen gehouden. Door de overwinning van de Conservatieven ontstond er in het Britse parlement een stabiele meerderheid voor het uittredingsakkoord. Het akkoord werd op 9 januari 2020 goedgekeurd door het Britse Lagerhuis, op 22 januari door het Britse Hogerhuis en op 29 januari door het Europees Parlement.[2] Daarmee was de weg definitief vrij voor Brits vertrek uit de EU per 31 januari 2020 om klokslag 24:00 (Midden-Europese Tijd).