De Nederlanden in de Middeleeuwen

Geschiedenis van België

Tijdlijn · Bibliografie


..Naar onderwerp
..Naar provincie
..Naar voormalige koloniën

Portaal  Portaalicoon  België
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis
Geschiedenis van Nederland

Tijdlijn · Bibliografie


..Naar onderwerp

Portaal  Portaalicoon  Nederland
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis

Deze geschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen geeft een overzicht van de geschiedenis van die gebieden die tegenwoordig Nederland, België en Luxemburg vormen. Ook de geschiedenis van de gebieden die tegenwoordig deel uitmaken van de Franse Republiek of Duitsland, maar gedurende de Middeleeuwen deel waren van 'Nederlandse' staatkundige verbanden, komen aan bod. De nadruk ligt op de landen ten noorden van de Somme in het zuiden en ten westen van de Eems in het oosten.

Al deze gebieden samen werden in de Middeleeuwen aangeduid als de 'Lage Landen' of (nog tot de 18e eeuw) als 'Vlaanderen'. Pas in de 15e eeuw, als het gebied een staatkundige eenheid is geworden, duikt de benaming 'Nederlanden' voor het eerst op. In de 15e eeuw was het echter gebruikelijker om de 'Nederlandse' gewesten die, vanuit Brussel, werden bestuurd door de hertog van Bourgondië, aan te duiden met les pays de par-deçà: 'de landen vlakbij'. Het eigenlijke Bourgondië werd aangeduid met les pays de par-delà: 'de landen daarginds'.

Over de periodisering lopen de gezichtspunten uiteen, zodat men afhankelijk daarvan de Middeleeuwen laat beginnen rond 300, 400, 500 of 600 n.Chr. Ten aanzien van het einde van de Middeleeuwen bestaat grotere consensus. De meeste historici laten de Nieuwe Tijd, die direct volgt op de Middeleeuwen, kort voor 1500 beginnen.

Inhoud