Help:Gebruik van categorieën
English: Help:Category

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

WP:CAT
Help:Cat

Categorieën zijn pagina's die een overzicht geven van artikelen en/of andere pagina's die automatisch door het systeem samengesteld worden. Onderaan de pagina (afhankelijk van Speciaal:Voorkeuren) ziet u meestal een link Categorieën staan. Dit betekent dat de pagina op één of meer lijsten met pagina's van vergelijkbare onderwerpen staat. Deze lijst kan men inzien door de naam aan te klikken. De pagina Speciaal:Categorieën bevat een overzicht van alle bestaande categorieën. Op de pagina Wikipedia:Categorieënschema is een poging tot sortering hiervan voorgesteld. Categorieën worden op Wikipedia hoofdzakelijk gebruikt om een overzicht te geven welke artikelen er bestaan rondom een onderwerp. Dit worden onderwerpcategorieën of artikelcategorieën genoemd. Daarnaast zijn er ook speciale categorieën.