Nederlandse literatuur

Hendrik van Veldeke, uit de Codex Manesse
Portal.svgPortaal Literatuur

De Nederlandse literatuur betreft de Nederlandstalige literaire canon in hoofdzakelijk Nederland en Vlaanderen. Deze canon beslaat ruim acht eeuwen van literaire productie en gaat terug tot de tijd dat de Lage Landen nog geen politieke eenheid vormden, zodat het woord 'Nederlandse' voor de vroegste eeuwen enigszins anachronistisch is. Hetzelfde geldt voor de term 'literatuur'; de opvatting van wat hieronder moet worden verstaan heeft zich ontwikkeld van 'alles dat geschreven is' uit het begin naar het strikte 'taalkunst', zoals literatuur vanaf de negentiende eeuw werd beschouwd.[1]

Literatuur in het Afrikaans − dat geldt als dochtertaal van het Nederlands − valt buiten de definitie van Nederlandse literatuur. Ook de Friese taal en letterkunde hebben sinds de 8e eeuw hun eigen canon. Nederlanders en Vlamingen die in een andere taal dan het Nederlands schrijven (zoals Erasmus) worden hier ook niet behandeld.

Inhoud