Por·τααl


POR·TAAL 
Inleiding

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Phonetik.svg

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEKEtalageartikelen

Het Afrikaans is een West-Germaanse taal die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken. De taal is de dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten, en werd historisch Kaap-Hollands genoemd. Waarschijnlijk is 90 tot 95% van de woordenschat van Nederlandse origine. Daarnaast is de taal, zowel grammaticaal als in woordenschat, door het Portugees, het Frans, het Maleis, de Bantoe-talen, de Khoisan-talen en tegenwoordig ook door het Engels beïnvloed. De grootste verschillen tussen het Afrikaans en Nederlands zijn dan ook de spelling, morfologie en grammatica. Deze twee Nederfrankische talen zijn onderling verstaanbaar, hoewel het voor Nederlandstaligen makkelijker is om Afrikaans te verstaan dan omgekeerd. Met meer dan 6 miljoen moedertaalsprekers in Zuid-Afrika, oftewel 13,3 % van het totale aantal inwoners, is het de op twee na grootste taal van het land.

[bewerk]

UITGELICHTE TAALFAMILIEOVERZICHTEN

De Dené-Jenisejische talen zijn een voorgestelde taalfamilie bestaande uit de Jenisejische talen die gesproken worden in het bekken van de Jenisej in Siberië en de Na-Denétalen van het westen van Noord-Amerika. Verbanden tussen Na-Dené en Siberische talen waren al lange tijd verondersteld. De taalfamilie werd in februari 2008 gepresenteerd door de Amerikaanse taalkundige Edward Vajda, gebaseerd op een tienjarig onderzoek naar het proto-Na-Dené en het proto-Jenisejisch. Het voorstel werd besproken op een congres waarop de belangrijkste autoriteiten van de Jenisejische en Na-Dené-taalkunde werden uitgenodigd, waaronder Michael Krauss, Jeff Leer, James Kari en Heinrich Werner, die concludeerden dat beide taalfamilies inderdaad verwant zijn.

KUNSTTALENOVERZICHTEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAALOVERZICHTENWikipedia barcode 128.svg

GEWENSTE ARTIKELENDIT KAN BETER

Algebraïsche syntaxis of Recursieve categoriale syntax (en) -antropologische linguïstiek (en) -Arc pair grammatica (en) -Atlantische talen (de|en) -Baybayin (en) - Bicol (taal) (de|en2) - Bodo (en) -Creek (taal) (en) -Denglisch (de|en|fr) -Drieslag (tricola) -Esperanto-fonologie (en) - Filipijnse talen - (en) -Functioneel zinsperspectief - Gewogen contextvrije grammatica (en) -Hanzetaal - Hlaitalen - (en) -Į (en) -Inheemse Australische talen (en) -Kadaitalen - (en) -Karatsjai (dialect van Karatsjai-Balkarisch) -Khasi (en) -Lege categorie (en) -Lijst van officiële afkortingen -Edward Lhuyd (en) - Makaton (en) -Midden-Chinees (en) -Midden-Drents - Mizo (en) -Mundatalen (enNasa Yuwe (en) -Noordelijk Altais (en) -Oceanische talen (en) -Oudchinees of Oud-Chinees (wd). Let op dat dit niet hetzelfde is als Klassiek Chinees - Operatorgrammatica (en) -Pahari (en1|en2) -Relationele grammatica (en) -Rien (taal) - Santali (en) -Schakelgrammatica (niet zeker of het zo heet) (en) -Scythische talen (en)Semiotische driehoek (de - en)Stochastische contextvrije grammatica (en) -John Strachan (en) - Taaldood (en) - Taalideologie (en) -Taalonderwijs (en) -Taalreanimatie of Taalrevitalisatie (en) -Trans-Nieuw-Guineatalen (en) -Ų (en) -Ů (en) -volzin (taal) (lemma bijzin bestaat wel) - Variëteiten van het Arabisch (en) -Zuid-Drents

[]
[]TALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUMCATEGORIEËN

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.


Britishbook-icon.png
Open book nae French flag.png

Subportalen van Portaal Taal

Engels · Esperanto · Frans · Latijn · Nederlands · Scandinavische talen · Spaans · West-Slavische talen


Portalen
Portal.svgHulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws · Gesproken Wikipedia · Hoofdpagina (mobiel)
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Zwitserland

Samenwerken

  • Ga voor samenwerking op dit terrein naar het Taalcafé.