Vroegmoderne Tijd

Periodes uit de
westerse geschiedenis


Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis
Portaal  Portaalicoon  Vroegmoderne Tijd
Kaart van Europa in 1708.

De Vroegmoderne Tijd – soms ook Nieuwe Tijd of Ancien Régime genoemd – is een periode van enkele eeuwen in de geschiedenis van Europa die volgde op de Middeleeuwen. Historisch en politiek markante cesuren waren de val van Constantinopel in 1453, de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus in 1492, het einde van de reconquista in hetzelfde jaar, het begin van de Italiaanse Oorlogen in 1494 en het begin van de reformatie in 1517. Belangrijke elementen in de overgang van Middeleeuwen naar Vroegmoderne Tijd waren het onder invloed van het humanisme veranderende mensbeeld en de ontwikkeling van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg.

De Vroegmoderne Tijd beslaat volgens de gangbare periodisering de periode van eind de vijftiende tot de negentiende eeuw. Het was ook het tijdperk waarin de Europese kolonisatie begon en de reformatie plaatsvond, die de Europese godsdienstoorlogen tot gevolg had. In de meeste Europese staten won het centraal gezag aan betekenis; enkele landen ontwikkelden zich tot nationale staten. Ten gevolge van de ontdekking van Amerika ontwikkelden de economieën rond de kusten van de Atlantische Oceaan zich in een snel tempo. Het economisch en politiek belang van Europa nam in die periode sterk toe, terwijl andere beschavingen in hun voortbestaan bedreigd werden. Een uitzondering daarop was het Chinese keizerrijk, dat onder de Ming- en de Qing-dynastie een bloeiperiode doormaakte.

Tijdens de Vroegmoderne Tijd begonnen twee 'revoluties'. Van groot belang was de wetenschappelijke revolutie. De Industriële Revolutie in Engeland was "zonder enige twijfel een van de belangrijkste cesuren in de wereldgeschiedenis".[1] Deze begon in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Inhoud