Wikipedia:Democratische procedures

Overzicht beheerpagina's
Voorstel
De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.

Op Wikipedia is er een aantal democratische procedures. Hoewel de basis voor Wikipedia consensus is, kan in voorkomende gevallen de Wikipedia-gemeenschap zich uitspreken door middel van zo'n procedure.

Het doel van Wikipedia is om een encyclopedie samen te stellen binnen de richtlijnen van de Wikimedia Foundation. Dit geeft al twee beperkingen: ten eerste gaan de richtlijnen van de Wikimedia Foundation boven wat de gebruikers al dan niet willen. Ten tweede moet de inhoud van een encyclopedie feitelijk juist zijn; en wat wel en niet feitelijk juist is kan (in principe) objectief vastgesteld worden. Het belangrijkste middel om een lemma te verbeteren is overleg, ondersteund door het aandragen van bronnen; hopelijk leidt dit overleg tot consensus.

Ook wanneer een verschil van inzicht niet gaat over de feitelijke inhoud wordt er bij voorkeur er geprobeerd om door middel van overleg consensus te bereiken. Soms is dat echter niet haalbaar. Als het dan toch noodzakelijk is om tot een besluit te komen, is er een aantal democratische procedures beschikbaar waarmee de individuele gebruikers hun mening kunnen laten tellen in allerlei situaties.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende democratische procedures:

  1. Stemmingen
  2. Peilingen

Deze procedures worden hieronder elk afzonderlijk besproken.