Belgische Revolutie | gebruikte bronnen

Gebruikte bronnen

  • Blok, D.P. (red) et al (1977-1983): Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem,
  • Blom, J.C.H., Lamberts, E. (red) (2006): Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn,
  • Helmut Gaus (2007): Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830, Academia Press, Gent,
  • Kossmann, E.H. (1984): De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België, Elsevier, Amsterdam/Brussel,
  • Witte, E. (2006): De Constructie van België, 1828-1847, Lannoo.
Etalagester Dit artikel is op 6 augustus 2003 in deze versie opgenomen in de etalage.