Belgische Revolutie | literatuur

Literatuur

 • Recueil des pièces diplomatiques aux affaires de la Hollande et de la Belgique en 1830 et 1831, Den Haag, 1831-1833
 • Papers relative to the Affairs of Belgium, Londen, 1833
 • Recueil des rapports et autres pièces diplomatiques imprimés par ordre du Congrès National et de la Chambre des Représentants (1831-1883), Brussel
 • Louis DE POTTER, De Belgische omwenteling, 1828-1839, Dordrecht, 1840.
 • Louis DE POTTER, Révolution belge 1828 à 1839: souvenirs personnels, avec des pièces à l’appui, Brussel, 1840
 • E. HUYTTENS, Discussions du Congrès National de Belgique, 1830-1831, Brussel, 1844-1845
 • Th. JUSTE, Le Congrès National, Brussel, 1880
 • W. J. KNOOP, Herinneringen aan de Belgische omwenteling van 1830, ’s Gravenhage, 1886
 • .W. P. SAUTYN KLUIT, "Dagbladvervolgingen in België, 1815–1830." Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6 (1892): 307-394, Amsterdam, 1891
 • Charles TERLINDEN, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas et l'Eglise Catholique en Belgique, Brussel, 1906
 • H. VAN KALKEN, Histoire du royaume des Pays-Bas et de la révolution de 1830, Brussel, 1910
 • C. BUFFIN, Mémoires et documents inédits sur la Révolution belge et la Compagne des Dix Jours (1830-1851), Commission royale d'histoire, Brussel, 1912
 • Emile BANNING, Les traités de 1815 et la Belgique, Brussel/Parijs, 1919
 • Louis DE LICHTERVELDE, Le Congrès National de 1830. Etudes et portraits, Brussel, 1922
 • Louis DE LICHTERVELDE, Les premiers jours du règne de Léopold Ier, in: Revue générale, 1927
 • P. HARSIN, Essai sur l'opinion publique en Belgique de 1815 à 1830, Charleroi, 1930
 • Fl. DE LANNOY, Histoire diplomatique de l'indépendance belge, Brussel, 1930
 • R. STEINMETZ, Englands Anteil an der Trennung der Niederlände 1830, Den Haag, 1930
 • Gerard KNUVELDER, Het rampjaar 1830; Paul Brand, Hilversum, 1930.
 • F. MARNEFFE, Le pétitionnement belge pour le redressement des griefs (1828-1830), in: Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1933
 • R. DEMOULIN, Les Journées de septembre 1830 à Bruxelles et en province, Luik, 1934
 • R. DEMOULIN, Documents relatifs à la Révolution belge de 1830, in: Bulletin de la Commission royale d'histoire, 1935
 • C. GERRETSON, Muiterij en Scheuring, Antwerpen, 1936
 • H. T. COLENBRANDER, De Belgische Omwenteling, Den Haag, 1936
 • R. DEMOULIN, Guillaume Ier et la transformation économique des provinces belges, 1815-1830, Luik, 1938
 • Albert DE JONGHE, De taalpolitiek van koning Willem I in de Nederlanden (1814-1830), Brussel, 1943
 • J. WILLEQUET, 1830, Naissance de l'Etat belge, Parijs, 1945
 • P. OUD, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830), Zwolle, 1947-1948
 • Carlo BRONNE, L'Amalgame. La Belgique de 1814 à 1830, Brussel, 1948
 • A. SIMON, L'Eglise catholique et les débats de la Belgique indépendante, Wetteren, 1949
 • Arnold SMITS, 1830. Scheuring in de Nederlanden, Brugge, 1950 (2 delen) en Heule, 1983 (4 delen)
 • R. AUBERT, L'attitude des catholiques belges lors de l'élaboration de la Constitution, in: Collectanea Mechliniensia, 1950
 • Jean STENGERS, Sentiment national, sentiment orangiste et sentiment français à l'aube de notre indépendance, in: Revue belge de Philologie et d'Histoire, 1950-1951.
 • .Lode WILS. "Vlaams en Hollands in het Verenigd Koninkrijk." Dietsche Warande en Belfort 101 (1956): 527-536; Antwerpen, 1956.
 • J. A. BENTLEY, Belgium and Poland in international relations, 1830-1831, Den Haag, 1960
 • W. VAN DEN STEENE, De Belgische Grondwetscommissie (oktober-november 1830). Tekst van haar notulen en ontstaan van de Belgische Grondwet, Brussel, 1963
 • Theo LUYCKX, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden, Brussel/Amsterdam, 1964
 • A. J. VERMEERSCH, Vereniging en Revolutie. De Nederlanden 1814-1830, Bussum, 1970.
 • M. BOLOGNE, De proletarische opstand van 1830 in België, Leuven, 1979.
 • Jerzy LUKASZEWSKI Les révolutions belge et polonaise 1830-1831, Brugge, 1980
 • J. P. NATER, De tiendaagse veldtocht: de Belgische opstand 1830/1831, Haarlem, 1980.
 • Lode WILS, De Groot – Nederlandse geschiedschrijving, Leuven, 1984.
 • J. S. FISHMAN, Diplomacy and revolution: the London conference of 1830 and the Belgian revolt, Amsterdam, 1988.
 • Els WITTE, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, 1990.
 • Lode WILS, Vlaanderen, België, Groot-Nederland: mythe en geschiedenis, Leuven, 1994.
 • Xavier MABILLE, Histoire politique de la Belgique, Crisp, Brussel, 1997
 • Lode WILS, De Belgische Revolutie en de natievorming, in: Wetenschappelijke tijdingen, 2001.
 • E. PEETERS, Het labyrint van het verleden. Natie, vrijheid en geweld in de Belgische geschiedschrijving 1787-1850, Leuven, 2003.
 • J. JANSSENS, De helden van 1830: Feiten & mythes, Antwerpen, 2005.
 • R. VAN OPBROECKE, België: de geboorte van een staat, Roeselare, 2005.
 • F. JUDO, & S. VAN DE PERRE, (red.), De prijs van de scheiding: het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839), Kapellen, 2006
 • Rietbergen, P.J.A.N.; Verschaffel, T. (2006): De erfenis van 1830, Acco, Leuven.
 • Gita DENECKERE, Leopold I, de eerste koning van Europa, Antwerpen, 2012.
 • H. de Schepper, ‘Belgium dat is Nederlandt’. Over identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200-1800, Breda, 2014.
 • Els Witte, Het Verloren Koninkrijk. Het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie, 1828-1850, Antwerpen, 2014, 688 p; ISBN 978-90-8542-6561.